Skip to content

อยู่คอนโด

ข่าวอสังหา,การลงทุน และรีวิวิคอนโดเปิดใหม่ [ฺBeta]

1. เลือกทำเลวิเคราห์ทำเล ที่เราจะซื้อและรองเชคราคาว่าย่านไหนมีราคาเท่าไร แล้วเรามีงบที่จะซื้อเท่าไร

2. หาข้อมูลว่ามีโครงการไหนที่กำลังจะเปิดขาย หรือเปิดขายอยู่ โครงการพร้อมอยู่ หรือ โครงการที่กำลังก่อสร้าง ศึกษาทิศของห้อง และแบบห้อง ว่าเราชอบหรือเปล่า

3. การจอง ถ้าเข้าไปซื้อวันแรกที่เปิดขาย (presale) ถ้ามีคนมาเยอะก็จะให้จับฉลาก แล้วค่อยเลือกห้อง หลักจากเลือกได้ห้องแล้ว ผู้พัฒนาโครงการ (Developer) จะให้ว่ามัดจำค่าจองก่อน เช่น ประมาณ 5000 บาท

4. ทำสัญญาจองซื้อ ภายใน 7 วันผู้พัฒนาโครงการที่เราจองไว้จะนัดให้เรามาทำสัญญา (สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ ผ่าน EIA ) ค่าทำสัญญาก็แล้วแต่ผู้พัฒนาโครงการ โดยปกติประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป สัญญาจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้การก่อสร้างแบบห้อง ของแถม ข้อมูลรายการผ่อนแต่ล่ะเดือน ค่าใช้จ่ายวันโอน ระยะเวลากำหนดสร้างเสร็จ โดยเราต้องอ่านให้ละเอียด บางผู้พัฒนาโครงการอาจจะหมกเม็ดเอาเปรียบเราได้ เช่นก่อสร้างล่าช้าก็จะไม่ชดเชยให้ เป็นต้น

6. การผ่อนดาว์ หลังจากทำสัญญาจองซื้อเสร็จ เดือนต่อไปก็ทำการจ่ายดาวว์ ตามที่ระบุในสัญญา โดยทั่วไปสามารถไปจ่ายที่ธนาคาร  หรือ  ตู้ ATM หรือ เข้าไปจ่ายที่สำนักงานขายของโครงการ  การจ่ายดาวว์ โดยทั่วไปจะจ่ายประมาณ  10% ขึ้นไปของค่าห้องชุดคอนโด  โดย หารด้วย จำนวนง่วดที่ต้องชำระ เช่น ค่าห้องชุด ราคา 1.8 ล้าบาทผ่อนดาวว์  20 ง่วด ชำระเป็นเงิน 10%  คือ (((1,800,000 x 10)/100)/20)-(ค่าทำสัญญา+ค่าจองซื้อ) = เงินที่ต้องชำระแต่ละเดือน

ทำสัญญาจะซื้อจะขาย  ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการที่เราซื้อต้องได้ผ่านการ EIA (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) โดยผู้พัฒนาโครงการจะนัดเข้ามาทำสัญญาในภายหลัง ปกติไม่มีค่าใช้จ่าย

8 ขอยืนกู้หรือปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อต่าง ในระหว่างที่รอให้โครงการคอนโดสร้างเสร็จ เราก็ควรจะไปปรึกษาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านต่างๆ
ถ้าเกิดเรากู้ไม่ผ่าน หรือยอดกู้เราไม่ถึง เราจะได้แก้ปัญหาได้ทัน

9. ตรวรับมอบห้องชุดหลังจากสร้างเสร็จ  บริษัทผู้พัฒนาโครงการหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เราเข้าตรวจงานของห้องชุดตัวเอง ถ้าเราพบปัญหา (Defect) หรือ ผู้พัฒนาไม่ทำตามแบบในสัญญากับเรา  ผู้พัฒนาเขาจะแก้ห้องให้เราจนเราพอใจ แล้วเราค่อยเซ็นรับมอบห้องชุด

10 โอนกรรมสิทธ์ห้องชุดคอนโด ผู้พัฒนาโครงการจะนัดเราเข้ามทำสัญญาโอนกรรมสิทธ์ และเราก็ต้องชำระเงินที่เหลือ ประมาณ 90%  ของราคาห้องพร้อมค่าธรรมเนียมต่างๆ และ เก็บค่ากองทุนส่วนกลาง 1 ปี  หลังจากนั้นเราก็ย้ายเข้าอยู่คอนโดได้ครับ

Advertisements

%d bloggers like this: